Slider

BioBes

BioBes, Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
BioBes është një kompani me vendndodhje në Sopez të Lushnjës që operon në fushën e prodhimit, grumbullimit, përpunimit dhe shitjes së bimëve aromatike dhe mjekësore. Kompania BioBes sh.p.k është përfitues i Fondit të Konkurrueshmërisë fond i akorduar nga AIDA (Agjencia...