Slider

 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Green House Korça ResortPDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Aquatiq PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Mediterranean Wave_IIPDF, AIDA

VKIS MARINA DHE JAHTET E DURRESIT PER JV PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_FAFA RESORT PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_KAMPINGU PA EMËR – GURI I LËMUAR PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_PARKU ME ERE PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_PER TRANSFERIMIN E DISA PARCELAVE TË LIRA NË FPPMIS PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_RESORT TURISTIK ME VENDNDODHJE NË GJIRIN E LALËZIT PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ZAGROTURIZEM PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_MARINA & JAHTET E DURRËSIT PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_MARINA HILLS PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AQUATIQ 2 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Për një ndryshim në VKIS Green Coast 2 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Marina & Jahtet e Durresit PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Mediterranean Wave PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Manastir Resort PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Ferma Akuaponi PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AG.TCC PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Cape of Rodon Faza 1 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Drymades Beach Resort PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Beryl Resort PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_DELTA FALAISE RESORT & VILLAGE ZONA 2, 3, 4 & 5 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_TEDA Tirane PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Silver Sand PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Ferme Akuaponi PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Marina di Valona PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AG.TCC PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Gone Perivol PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Banyan Tree Hotel Resort PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Tirana City Center2 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Coast to Coast PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Parku me ere PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Green Coast 2 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Hotel Chaonians Deluce PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Delta Falaise Resort & Village 1 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Jonian Heaven PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_Tirana City Center PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) BERYL RESORT PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) GREEN COAST 1 PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) SAN PIETRO 1 PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) JONIAN HEAVEN PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Lajthiza PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA I PDF, AIDA  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ TEDA Kashar PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL_III PDF, AIDA   

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ STARTEK _DHËRMI RESORT PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ADRIATIKA HOLDING PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA PDF, AIDA  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AQUATIQ PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ADRIATIKA HOLDING PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Kep Merli PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ALBPANEL II PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ MABETEX_ Divjaka Resort PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _Krorëz Park Resort PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ Eurocol_White Rocks PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ YURA PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GPP Korca PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ NOVOSELË PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AGROCON PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_VALA MARE II PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SARANDA MARINA RESORT PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SAN PIETRO PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_KEP MERLIN PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KOMPLEKS TURISTIK DHËRMI PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ DELTA BAY PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GONE PERIVOL PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KIS PORO PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Green Coast PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ New Born PDF, AIDA