Procedura konkurruese për përzgjedhjen e Zhvilluesit të Zonës së Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik në Koplik, Malësi e Madhe.

|
  • Lajme për IHD

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njofton mbi fillimin e procedurës konkurruese për përzgjedhjen e Zhvilluesit të Zonës së Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik në Koplik, Malësi e Madhe.

Njoftimi i kontrates Aida pdf

Dokumentat e procedures konkuruese per KOPLIK. Aida pdf