Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01)

|
  • Lajme
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve njofton se hapet thirrja: Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01), fokusi i të cilës është në ndërtimin e ekosistemeve të ndërlidhura, inovative gjithëpërfshirëse në të gjithë Evropën duke u mbështetur në pikat e forta ekzistuese të ekosistemeve kombëtare, rajonale dhe lokale dhe duke inkurajuar përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe territoreve për të vendosur, ndërmarrë dhe arritur ambicie kolektive.
 
Afati i fundit i aplikimit është data 26 tetor 2021.