Slider

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) BERYL RESORT (Albanian Version) PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) GREEN COAST 1 (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) SAN PIETRO 1 (Albanian Version) PDF, AIDA 

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) JONIAN HEAVEN (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Lajthiza (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA I (Albanian Version) PDF, AIDA  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ TEDA Kashar (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL_III (Albanian Version) PDF, AIDA   

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ STARTEK _DHËRMI RESORT (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ADRIATIKA HOLDING (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AGRO ILIRIA (Albanian Version) PDF, AIDA  

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ AQUATIQ (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ADRIATIKA HOLDING (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Kep Merli (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ALBPANEL II (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ MABETEX_ Divjaka Resort (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _Krorëz Park Resort (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ Eurocol_White Rocks (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS) _ YURA (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GPP Korca (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ NOVOSELË (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_AGROCON (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_VALA MARE II (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SARANDA MARINA RESORT (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_SAN PIETRO (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_KEP MERLIN (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KOMPLEKS TURISTIK DHËRMI (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ DELTA BAY (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ GONE PERIVOL (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ ALBPANEL (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ KIS PORO (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ Green Coast (Albanian Version) PDF, AIDA

VENDIM I KOMITETIT TË INVESTIMEVE STRATEGJIKE (KIS)_ New Born (Albanian Version) PDF, AIDA