Slider

Yura Corporation

Yura Corporation,Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
U finalizua në fillim të muajit korrik nisja e punimeve në investimin e firmës Koreane Jugore Yura Corporation në qarkun e Fierit. Yura Corporation është prezente në 12 shtete, me 60 fabrika prodhimi për marka të njohura automobilësh. Investimi i... 

PSZ Albania GMBH

PSZ Albania GMBH , Aida, Albanian Investment Development Agency, Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
PSZ Albania GMBH operon në fushën e montimit të kabllove, elementëve drejtues dhe komponentëve elektronikë, elektromekanikë për sistemet e ngrohjes, si dhe sistemeve inxhinierike mjekësore. AIDA ka asistuar PSZ Albania GMBH që prej vizitës së parë në mars 2019. Tanimë...